Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

Pracownia Geochemii Naftowej i Środowiska

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel.: 12/617-24-31, 12/617-38-85, 12/617-38-86     fax: 12/617-24-31

ostatnia aktualizacja: 20 02 2010main.php
   
dr Adam Kowalski